AtAl Matal

Archive for ژانویه 2012|Monthly archive page

Tunnel

In روزانه on ژانویه 6, 2012 at 9:32 ق.ظ.

با دست چپش طرف چپ پایین فرمونو گرفته بود، دست راستش رو پاش
صدای آهنگ خیلی بلند داشتن حمله می کردن هی زد هی گیتار زد
می خندیدم مثه خر