AtAl Matal

Archive for سپتامبر 2011|Monthly archive page

o |

In روزانه on سپتامبر 8, 2011 at 11:50 ب.ظ.

خیلی چیزها از شما یاد گرفته ام، ولی در خاتمه بسیارشان غیرقابل استفاده بودند… زیرا زمانی که مرا درون آن جعبه بگذارند، دیگر متاسفانه مرده ام.

یادداشت های روزهای تنهایی