AtAl Matal

Archive for سپتامبر 2011|Monthly archive page

o |

In روزانه on سپتامبر 8, 2011 at 11:50 ب.ظ.

خیلی چیزها از شما یاد گرفته ام، ولی در خاتمه بسیارشان غیرقابل استفاده بودند… زیرا زمانی که مرا درون آن جعبه بگذارند، دیگر متاسفانه مرده ام.

یادداشت های روزهای تنهایی

Advertisements