AtAl Matal

Archive for نوامبر 2010|Monthly archive page

عکس

In نگاه، خاطرات، عکاسی on نوامبر 28, 2010 at 12:24 ب.ظ.

یک تصویر
ضامن تکامل و تداوم تاریخی خود است
هر تصویر مثل یک دانه است
یک واحد زنده‏ی حامل رشد است
به گذشته پیوسته است
نشانه‏ای از زندگی واقعی‏ست
که با زندگی تضاد دارد
زندگی، حاصل مرگ است
اما تصویری از زندگی، برعکس
فاقد مرگ است
و اثبات قاطعانه‏ی زندگی‏ست

یک دم نور-  تارکوفسکی