AtAl Matal

Archive for سپتامبر 2010|Monthly archive page

1..2..3..Cut

In روزانه on سپتامبر 27, 2010 at 9:59 ق.ظ.

من دیگر می‏دانم در آینده چه کاره شوم؟
کارگردان
هر کسی که به من می‏رسد بازیگری است/ می‏شود