AtAl Matal

O

In روزانه on مِی 25, 2012 at 12:02 ب.ظ.

من از ذهنیت متکبری که می پندارد با توضیح دادن می تواند چیزی را موجه سازد متنفرم.

آدلف

Tunnel

In روزانه on ژانویه 6, 2012 at 9:32 ق.ظ.

با دست چپش طرف چپ پایین فرمونو گرفته بود، دست راستش رو پاش
صدای آهنگ خیلی بلند داشتن حمله می کردن هی زد هی گیتار زد
می خندیدم مثه خر

L’ee

In روزانه on ژانویه 3, 2012 at 9:04 ب.ظ.

می دانستم. دو ماه رابطه ی نزدیک افراطی داشتم و البته، کار دیگری هم نکرده بودم. این نشانه، حاکی از این بود که خرفت شده ام. جواب دادم:« ممکن است. این را احساس می کنم.»

آلبرتو. م.